Logo ESG media

PARTENER
STRATEGIC

BUNE PRACTICI: Guvernanța privind sustenabilitatea – OMV Petrom

Facebook
LinkedIn

Structura acționariatului

La sfârșitul anului 2022, Societatea OMV Petrom avea următoarea structură de acționariat: OMV Aktiengesellschaft, holdingul Grupului OMV și una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria 51,2%, Statul Român 20,7%, iar restul de 28,1% tranzacționate liber ca acțiuni din categoria Premium a Bursei de Valori București și ca certificate de depozit globale în categoria Standard pe principala piață a Bursei de Valori din Londra.

OMV Petrom este administrată într-un sistem dualist de către Directorat, sub supravegherea Consiliului de Supraveghere.
Acest sistem permite să examinarea cu atenție a tuturor aspectelor
materiale economice, sociale și de mediu care influențează succesul și relația cu părțile interesate.

OMV Petrom respectă majoritatea prevederilor stipulate în Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București emis în anul 2016.

Consiliul de Supraveghere


Consiliul de Supraveghere este format din nouă membri non-executivi numiți de Adunarea Generală a Acționarilor (cu excepția membrilor interimari numiți de Consiliul de Supraveghere),
dintre care unul acționează ca Președinte, după numirea Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere a înființat dintre membrii săi două comitete, respectiv Comitetul de Audit și
Comitetul Prezidențial și de Nominalizare. Comitetul de Audit asistă Consiliul de Supraveghere pe subiecte precum raportarea financiară, auditul extern, auditul intern, controalele interne și
managementul riscurilor, precum și conformitatea, conduita și conflictele de interese. Comitetul Prezidențial și de Nominalizare se concentrează în principal pe planificarea succesiunii și
remunerarea Directoratului.

Consiliul de Supraveghere monitorizează, supraveghează și controlează activitatea Directoratului.

Consiliul de Supraveghere, prin intermediul Comitetului Prezidențial și de Nominalizare, evaluează și performanța Directoratului, inclusiv prin referire la criteriile de sustenabilitate. Anual, Consiliul de Supraveghere realizează o autoevaluare, pe baza criteriilor prevăzute de Codul de Guvernanță Corporativă a Bursei de Valori București, sub conducerea Președintelui Comitetului Prezidențial și de Nominalizare.

Rezultatul autoevaluării Consiliului de Supraveghere este prezentat în Raportul Anual.

Directoratul


Directoratul este format din cinci membri și este numit pentru un mandat de 4 ani de către Consiliul de Supraveghere. Directoratul conduce activitățile și operațiunile zilnice ale Societății, stabilește strategia și politicile privind dezvoltarea Compania, asigură implementarea și conformitatea cu principiile guvernanței corporative în cadrul Grupului și raportează în mod regulat
Consiliului de Supraveghere cu privire la toate aspectele relevante privind mersul activității, implementarea strategiei, profilul de risc și managementul riscului Companiei.

Directoratul este, de asemenea, responsabil pentru gestionarea impactului organizației asupra economiei, mediului și oamenilor. Aceasta include supravegherea tuturor subiectelor materiale descrise în acest Raport, cum ar fi atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, drepturile omului, siguranța etc. Subiecte legate de sustenabilitate, inclusiv aspecte legate de topice materiale cheie (HSSE, schimbări climatice, etica în afaceri), fac obiectul discuțiilor în ședințele Directoratului și sunt integrate în activitățile zilnice și procesele de management ale Societății. Directoratul aprobă Cadrul Strategic de Sustenabilitate al Grupului și Raportul anual de Sustenabilitate și este informat despre progresul în implementarea aspectelor de sustenabilitate din strategie

 

Facebook
LinkedIn

ROMANIAN ESG SUMMIT

ESG Media

CSR News

CSR Media

Cele mai recente

Te-ar putea interesa şi: