Logo ESG media

PARTENER
STRATEGIC

Europa trebuie să intensifice eforturile economiei circulare, inclusiv în ceea ce privește diminuarea deșeurilor

Facebook
LinkedIn

Planul de acțiune pentru economia circulară a UE urmărește să dubleze ponderea materialelor reciclate utilizate în economia sa până în 2030. Evaluarea Agenției Europene pentru Mediu (EEA) arată că ritmul de progres trebuie accelerat, necesitând atât mai mult reciclare, cât și mai puțină utilizare totală de materiale. Un al doilea raport detaliat privind prevenirea deșeurilor evidențiază oportunități pentru o abordare mai puternică și sistemică pentru monitorizarea progresului la nivelul UE.

Materialele reciclate

Materialul Agenției Europene pentru Mediu „Cât de departe este Europa de a-și îndeplini ambiția de a dubla utilizarea circulară a materialelor?” arată că, în 2021, aproximativ 11,7% din totalul materialelor utilizate în UE provin din deșeuri reciclate, față de 8,3% în 2004.

Reciclarea îmbunătățită va accelera acest progres, dar ea trebuie completată cu reducerea totală a materialelor, pentru a îndeplini obiectivul deșeurilor reciclate în utilizarea materialelor până în 2030. Apropierea de obiectiv ar putea fi, de exemplu, realizată prin creșterea ratei de reciclare a tuturor deșeurilor tratate de la 40% în prezent la 70%, reducerea intrărilor totale de materiale cu 15% și reducerea cantității de combustibili fosili utilizați cu 34%.

În plus, ar trebui acordată o atenție specială mineralelor non-metalice, cum ar fi materialele de construcții, deoarece acestea reprezintă aproximativ jumătate din toate materialele utilizate în UE. Din perspectiva mediului, ar fi benefic ca eforturile să fie concentrate asupra materialelor cu impact negativ cel mai mare în producția lor, în special combustibilii fosili și biomasă.

Managementul deșeurilor

Managementul deșeurilor este una dintre strategiile-cheie pentru realizarea unei economii circulare, deoarece poate reduce utilizarea resurselor, maximiza durata de viață utilă a produselor și materialelor și promova cererea pentru produse mai durabile. Cu toate acestea, rămâne dificil de stabilit o legătură între politicile de diminuare a deșeurilor și generarea deșeurilor în UE.

Analiza EEA „Urmărirea progresului în prevenirea deșeurilor” propune un nou set de indicatori dedicați monitorizării tendințelor pe termen lung. Indicatorii se concentrează pe factorii care generează deșeurile, pe factorii care facilitează politicile de prevenire a deșeurilor și asupra rezultatelor în reducerea deșeurilor și a emisiilor. Însă punerea în utilizare a acestui cadru de monitorizare necesită date și informații mai specifice, colectate în mod sistematic și armonizat în întreaga UE.

În prezent, aproape toate statele membre ale UE au obiective cantitative și indicatori cu privire la diminuarea deșeurilor, dar acestea variază în mod semnificativ, notează raportul EEA. Stabilirea de obiective la nivelul UE, cum este obiectivul de reducere a deșeurilor alimentare care se dezvoltă în prezent, poate ajuta și la stabilirea unei direcții și a unui obiectiv pentru măsurare și de la consolidarea obligațiile de diminuare a deșeurilor.

Cadrul de monitorizare revizuit

Comisia Europeană a publicat un cadru revizuit de monitorizare a economiei circulare. Cadrul revizuit ajută la o mai bună urmărire a progresului în tranziția către o economie circulară în UE și ia în considerare modul în care poate contribui la neutralitatea climatică, reziliența și sustenabilitatea globală.

Facebook
LinkedIn

ROMANIAN ESG SUMMIT

ESG Media

CSR News

CSR Media

Cele mai recente

Te-ar putea interesa şi: