Logo ESG media

PARTENER
STRATEGIC

European Environment Agency: Beneficiile unei economii circulare puternice pentru biodiversitate

Facebook
LinkedIn

European Environment Agency (EEA) a publicat un document de informare în care subliniază faptul că, pe lângă eforturile continue de prevenire a deșeurilor, practicile specifice economiei circulare în ceea ce privește aprovizionarea cu materii prime au un potențial semnificativ de a proteja și de a spori biodiversitatea.
Informarea EEA intitulată „Beneficiile unei economii circulare puternice pentru biodiversitate” analizează modul în care economia circulară poate reduce și, în unele cazuri, inversa impactul producției și al consumului asupra biodiversității.

Mai multe evaluări recente au tras un semnal de alarmă cu privire la pierderea biodiversității și la declinul ecosistemelor din Europa și de la nivel mondial din cauza modelelor de producție și de consum nesustenabile. Noul document de informare al EEA subliniază faptul că practicile economiei circulare pot contribui la protejarea biodiversității prin reducerea utilizării resurselor primare, prin prevenirea poluării și, în special, prin aprovizionarea cu materiale prin practici care respectă biodiversitatea.

Mesajele cheie:

  • Transformarea sistemelor noastre actuale de producție și de consum este o parte esențială a reducerii presiunii asupra biodiversității și a ecosistemelor. Cercetări recente indică faptul că sectoarele alimentar, al construcțiilor, energetic și textil reprezintă aproximativ 90% din presiunea asupra biodiversității la nivel mondial.
  • Economia circulară este o abordare cheie pentru a face schimbări transformatoare în sistemele de producție și de consum, dar trebuie să se acorde mai multă atenție biodiversității. Această informare identifică următoarele trei domenii în care economia circulară poate aduce beneficii biodiversității:

* Reducerea cererii de resurse primare poate fi realizată prin creșterea eficienței utilizării resurselor și a materialelor, prin acțiuni de economie circulară, cum ar fi extinderea duratei de viață a produselor și reciclarea materialelor. Reducerea cererii de resurse primare reduce, la rândul său, presiunea asupra biodiversității.
* Prevenirea poluării se concentrează pe prevenirea materialelor de a ajunge la deșeuri. De asemenea, subliniază necesitatea de a reduce utilizarea substanțelor periculoase, care împiedică reutilizarea și reciclarea și dăunează mediului natural (și sănătății umane).
* Aprovizionarea care respectă biodiversitatea se concentrează asupra resurselor pe care le folosim, care trebuie să fie obținute într-un mod care să evite dăunarea sistemelor naturale și să promoveze practicile de regenerare acolo unde este posibil. Acesta este un aspect căruia trebuie să i se acorde mai multă atenție în cadrul discuției actuale privind economia circulară.

Factorii de decizie politică, companiile și populația pot juca cu toții un rol în a face ca acțiunile economiei circulare să fie mai benefice pentru natură. Factorii de decizie politică trebuie să elaboreze politici care să asigure o integrare puternică între acțiunile de economie circulară și aspectele legate de biodiversitate pe parcursul întregului ciclu de viață al bunurilor și serviciilor.

Companiile trebuie să elaboreze și să intensifice inovațiile, acordând atenție duratei de viață a produselor, poluării și aprovizionării cu materiale.

Consumatorii pot sprijini aceste acțiuni prin reducerea consumului global și prin solicitarea unor alegeri mai prietenoase cu biodiversitatea. Schimbările de regim alimentar pot contribui, prin ele însele, la eliberarea de terenuri, la reducerea consumului de apă și la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, se arată în informarea EEA.

 

Facebook
LinkedIn

ROMANIAN ESG SUMMIT

ESG Media

CSR News

CSR Media

Cele mai recente

Te-ar putea interesa şi: