Logo ESG media

PARTENER
STRATEGIC

European Supervisory Authorities: Greenwashing-ul poate genera riscuri de reputație și financiare, inclusiv litigii

Facebook
LinkedIn

Autoritățile Europene de Supraveghere (EBA, EIOPA and ESMA ) au publicat Rapoartele lor intermediare privind greenwashing-ul în sectorul financiar.  În aceste rapoarte (EBAESMA, and EIOPA), ESA prezintă o înțelegere comună la nivel înalt a conceptului de „greenwashing” aplicabilă participanților de pe piață din domeniile lor de competență – piețe financiare, sectorul bancar, asigurări și pensii.

Greenwashing-ul poate genera riscuri de reputație și financiare, inclusiv litigii, pentru instituțiile implicate și poate afecta credibilitatea generală a politicilor de finanțare durabilă și a politicilor de produse și să aibă un impact negativ asupra pieței, se arată în Raportul EBA.
Prin urmare, autoritățile de supraveghere au un rol esențial în:

1.) monitorizarea riscurilor de greenwashing și asigurarea unor politici adecvate de gestionare a riscurilor de către instituții,

2.) evaluarea conformității cu reglementările UE legate de sustenabilitate și

3) urmărirea practicile de greenwashing, inclusiv eventualele sancțiuni.

Înțelegerea comună la nivel înalt a ESA în ceea ce privește greenwashing-ul

ESA înțeleg prin greenwashing o practică prin care declarațiile, acțiunile sau comunicările legate de sustenabilitate nu reflectă în mod clar și corect profilul de sustenabilitate al unei entități, al unui produs financiar sau al serviciilor financiare. Această practică poate induce în eroare consumatorii, investitorii sau alți participanți pe piață.

ESA subliniază, de asemenea, faptul că afirmațiile înșelătoare legate de sustenabilitate pot apărea și se pot răspândi fie în mod intenționat, fie în mod neintenționat și în legătură cu entități și produse care intră sau nu în sfera de competență a cadrului de reglementare al UE.

Autoritățile naționale competente (NCA) și ESA depun, prin urmare, eforturi pentru a răspunde așteptărilor părților interesate, pentru a asigura protecția consumatorilor și a investitorilor și integritatea pieței și pentru a menține un mediu de încredere pentru finanțarea durabilă. Având în vedere natura integrată a sistemului financiar, ESA vor acționa în mod coordonat pentru a aborda problematica greenwashing-ului.

Puncte de interes din Raportul privind progresele înregistrate de EBA

Raportul de activitate al EBA oferă o imagine de ansamblu a fenomenului de greenwashing în sectorul bancar și a impactului acestuia asupra băncilor, firmelor de investiții și prestatorilor de servicii de plată.

Rezultatul analizei cantitative a fenomenului de greenwashing arată o creștere clară a numărului total de cazuri potențiale de greenwashing în toate sectoarele, inclusiv pentru băncile din UE. Aceasta indică, de asemenea, o creștere a responsabilității în materie de climă: atenția sporită a publicului față de schimbările climatice a făcut ca întreprinderile să fie considerate mai responsabile pentru politicile lor de mediu, impactul asupra climei și informațiile pe care le publică.

Promisiunile privind performanțele viitoare în materie de ESG sunt considerate a fi cele mai predispuse la greenwashing, urmate de strategia și obiectivele ESG ale entităților, precum și de etichetele și certificatele ESG.

Atât autoritățile competente, cât și participanții de pe piață estimează că greenwashing-ul are cel mai mare impact asupra riscurilor reputaționale și operaționale (litigii). În prezent, importanța materială a greenwashing-ului este percepută ca fiind scăzută sau medie pentru bănci și medie sau ridicată pentru firmele de investiții, dar se preconizează că va crește în viitor.

Mai mult, EBA consideră că mai multe elemente din reglementările și supravegherea actuale sau planificate pot contribui la combaterea practicii de greenwashing. Printre acestea se numără normele care interzic comunicarea și marketingul incorect, mai multe elemente ale cadrului UE privind finanțarea durabilă, cum ar fi taxonomia UE și informațiile ESG, precum și un set de dispoziții din orientările EBA.

Cu toate acestea, există totuși provocări pentru a se asigura că aceste instrumente sunt puse în aplicare în mod corespunzător pentru a aborda greenwashing-ul, cum ar fi date și metodologii adecvate. În plus, EBA constată că cadrul de reglementare privind finanțarea durabilă nu este încă pe deplin dezvoltat sau se află încă într-un stadiu incipient de implementare, ceea ce sugerează că beneficiile anumitor norme nu sunt încă pe deplin vizibile.

Etapele următoare

Răspunsurile la cererea de informații privind greenwashing vor fi publicate pe site-urile ESA în următoarele săptămâni.
Rapoartele finale vor fi publicate în mai 2024 și vor lua în considerare recomandări finale, inclusiv cu privire la posibilele modificări ale cadrului de reglementare al UE.

Facebook
LinkedIn

ROMANIAN ESG SUMMIT

ESG Media

CSR News

CSR Media

Cele mai recente

Te-ar putea interesa şi: