Logo ESG media

PARTENER
STRATEGIC

NAI Romania: Investițiile imobiliare necesită evaluări D.N.S.H. „A nu prejudicia în mod semnificativ” 

Facebook
LinkedIn
  • Acordarea finanțărilor bancare și din fonduri europene depinde de evaluarea modului în care sunt îndeplinite criteriile din Taxonomia Europeană, care impun reducerea situațiilor prin care o investiție poate să afecteze mediul, generând deșeuri, poluare sau gaze cu efect de seră, contribuind la schimbările climatice.

  • Calitatea unei investiții de „a nu prejudicia în mod semnificativ” trebuie respectată atât din faza de proiectare și planificare, cât și ulterior, în etapele de construcție și pe toată durata de funcționare a unei clădiri.

Toate proiectele de investiții imobiliare (rezidențiale, comerciale și industriale) vor avea nevoie de evaluare potrivit principiului „A nu prejudicia în mod semnificativ” (Do No Significant Harm – DNSH), astfel că piața pentru asemenea evaluări este așteptată să crească semnificativ încă din acest an, estimează Appraisal & Valuation SA, compania deținătoare a brandului NAI Romania & Moldova și emitent listat pe BVB (simbol: APP).

Potrivit legislației Uniunii Europene, astfel de evaluări devin obligatorii pentru proiectele de investiții, fie că au nevoie de o finanțare bancară, una acordată printr-una dintre cele opt Agenții de Dezvoltare Regională, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sau prin alte fonduri europene.

„Atât legislația Uniunii Europene, pe deplin aplicabilă în România, cât și exigențele finanțatorilor și ale altor stakeholders, de pildă cei care ar cumpăra sau ar închiria un imobil, impun ca toate investițiile – și în special cele imobiliare – să respecte o serie de criterii referitoare la protecția mediului și la atenuarea schimbărilor climatice. Nimeni nu mai pornește investiții care să nu țină seama de standardele de mediu, iar analiza DNSH nu face decât să ateste că o investiție se va realiza în mod responsabil, încă din faza de proiectare. Între cerințele de mediu care trebuie avute în vedere pentru o analiză DNSH se numără aspecte tehnice precum interzicerea utilizării unor materiale din azbest, limitarea cantității de compuși organici volatili (Volatile Organic Compounds – VOCs) sub 0.001 mg/metru cub sau, cu limitări asupra cantităților de praf, a nivelului de zgomot etc. De exemplu, îndeplinirea cerințelor pentru certificarea unei clădiri verzi (Green Home) asigură răspunsul NU pentru criteriile DNSH”, a declarat Andrei Botiș, CEO Appraisal & Valuation SA (NAI Romania & Moldova) și Președinte al Romania Green Building Council (RoGBC).

Criteriile de care trebuie să țină seama o astfel de evaluare DNSH pentru un proiect de investiții:

  1. Atenuarea schimbărilor climatice;

  2. Adaptarea la schimbările climatice;

  3. Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine;

  4. Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora;

  5. Prevenirea și controlul poluării în aer, apă și sol;

  6. Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor.

Dacă unul dintre aceste criterii are aplicabilitate în cadrul unei investiții, se va efectua o evaluare aprofundată privitoare la măsurile luate pentru a reduce impactul asupra mediului.

Analiza DNSH se efectuează înaintea începerii tuturor demersurilor uzuale privind demararea unei investiții, deoarece toate prevederile/măsurile/cerințele dintr-o analiză trebuie incluse în soluțiile de proiectare și care vor fi, ulterior, puse în practică de către constructori.

Implicit, dacă răspunsul analizei nu este adecvat, există riscul ca investiția să nu poată primi finanțare (bancară sau din fonduri europene).

Facebook
LinkedIn

ROMANIAN ESG SUMMIT

ESG Media

CSR News

CSR Media

Cele mai recente

Te-ar putea interesa şi: