Logo ESG media

PARTENER
STRATEGIC

OMV Petrom: Guvernanța privind Sustenabilitatea – Criterii de sustenabilitate în deciziile de investiții

Facebook
LinkedIn

În 2022, OMV Petrom și-a actualizat Cadrul de alocare a capitalului și a dezvoltat o metodologie de punctare strategică pentru proiectele de investiții bazată pe patru piloni: ținte strategice de afaceri, indicatori financiari, profilul de risc și impactul țintelor climatice, se arată în Raportul de Sustenabilitate al OMV Petrom.

Această nouă metodologie a fost testată într-o fază pilot. Scorul ajută la definirea și revizuirea obiectivă a proiectelor strategice cheie ale OMV Petrom și permite optimizarea holistică a portofoliului în cadrul Grupului pentru a sprijini implementarea strategiei noastre, inclusiv parcurgerea procesului de reducere a GES.

Ca parte a Cadrului de alocare a capitalului actualizat, a fost introdusă o nouă definiție pentru “capex sustenabil”, care cuprinde investițiile care îndeplinesc unul dintre cele două criterii: fie sunt aliniate pe baza criteriilor Regulamentului UE privind taxonomia, fie sunt investiții care sprijină implementarea Cadrului de sustenabilitate 2030 al OMV Petrom.

Acesta din urmă include investiții legate de programe de eficiență energetică, combustibili sustenabili, fotovoltaice, captarea, stocarea și utilizarea carbonului, printre altele .
Scopul noului Cadru de alocare a capitalului nu pune accent doar pe investițiile tradiționale legate de combustibili fosili, ci facilitează investițiile în proiectele aliniate la obiectivele noastre climatice, inclusiv net zero – obiectivul pe termen lung, se arată în Raportul de Sustenabilitate al companiei.

Evaluarea eligibilității conform Taxonomiei UE

O activitate economică este eligibilă pentru taxonomia UE dacă corespunde cu descrierea activității din taxonomie. Pentru a identifica activitățile/produsele/proiectele eligibile în cadrul OMV Petrom, s-a efectuat o examinare a întregului portofoliu de activități ale OMV Petrom și s-au comparat activitățile companiei cu descrierea activităților economice/produselor enumerate în Anexa I sau II a Regulamentului Delegat pentru climă.

Evaluarea activităților și produselor eligibile la OMV Petrom a fost realizată de o echipă de proiect interdisciplinară, folosind atât o abordare de jos în sus, cât și de sus în jos. O serie de întâlniri interne și ateliere de lucru cu reprezentanți din management și experți au fost organizate pentru a oferi segmentelor de activitate ale OMV Petrom o introducere în noile cerințe ale taxonomiei UE.

O sesiune suplimentară de workshop-uri a fost organizată cu toate segmentele de afaceri și entitățile corporative pentru a asigura identificarea de jos în sus a activităților, activelor, proceselor, proiectelor, precum și a indicatorilor CAPEX/OPEX/Cifra de afaceri eligibili aferenți. Activitățile economice eligibile pentru taxonomie ale OMV Petrom identificate sunt toate legate de obiectivul de mediu al atenuării schimbărilor climatice.


Evaluarea alinierii conform Taxonomiei UE

În 2022, OMV Petrom a efectuat o analiză a alinierii bazată pe criteriile taxonomiei UE, în cadrul căreia s-a evaluat dacă activitățile eligibile identificate îndeplinesc criteriile pentru contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice, criteriile pentru a nu prejudicia semnificativ (”DNSH”) celelalte obiective de mediu și criteriile pentru îndeplinirea garanțiilor sociale minime.

Responsabilitatea pentru verificarea alinierii și colectarea probelor a fost clar definită în Ghidul privind Taxonomia UE al grupului. Managerii de proiect/de active pentru proiectul/activitatea eligibilă respectivă au fost responsabili pentru evaluarea conformității cu criteriile pentru contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice și DNSH al obiectivelor pentru resursele de apă și marine, economia circulară, prevenirea și controlul poluării, biodiversitate și ecosisteme.

A fost oferit suport din partea experților în sustenabilitate din cadrul grupului OMV Petrom și OMV. Evaluările riscurilor fizice și climatice și ale vulnerabilității necesare pentru conformitatea cu criteriile DNSH de adaptare la schimbările climatice au fost efectuate central de experți
în sustenabilitate și managementul riscului și cu sprijinul unui furnizor extern, în conformitate cu abordarea Grupului privind managementul riscurilor la nivel de întreprindere.
Evaluarea respectării criteriilor pentru garanțiile sociale și de guvernanță minime a fost efectuată de experți în sustenabilitate și a constat în verificarea alinierii clauzelor din politicile relevante ale Grupului (Politica privind drepturile omului, Codul de conduită, Codul de etică în afaceri, Strategia fiscală) cu standardele internaționale menționate în taxonomia UE. 

S-a evaluat în continuare dacă sistemul de management al drepturilor omului al OMV Petrom și procesele aferente acestuia (de exemplu, mecanismele de reclamație, consultarea comunității) sunt stabilite în conformitate cu aceste standarde internaționale. Evaluarea detaliată nu a evidențiat nicio deviație între abordarea Grupului față de politicile privind drepturile omului, abordarea impacturilor, procedurile de verificare (due diligence) și evaluarea riscurilor, comunicarea, mecanismele comunitare de reclamații, interesele consumatorilor, anticorupție, concurența sau impozitarea și cerințele de protecție socială stabilite în taxonomia UE.

În ultimii ani, OMV Petrom nu a identificat nicio răspundere finală relevantă cu privire la încălcările garanțiilor minime, inclusiv încălcarea legislației muncii sau a drepturilor omului, încălcarea legilor privind corupția sau concurența sau încălcarea legislației fiscale.

Activitățile economice pe care OMV Petrom le-a identificat ca fiind aliniate cu taxonomia UE sunt toate legate de obiectivul de mediu al atenuării schimbărilor climatice, se arată în Raportl de Sustenabilitate al companiei.

Facebook
LinkedIn

ROMANIAN ESG SUMMIT

ESG Media

CSR News

CSR Media

Cele mai recente

Te-ar putea interesa şi: