Logo ESG media

PARTENER
STRATEGIC

Raportarea ESG în manieră corectă de către companii

Facebook
LinkedIn

Abordarea corectă a raportării ESG (Environmental, Social, and Governance) de către companii este esențială pentru a integra principiile ESG într-o strategie de afaceri.

Iată câțiva pași cheie pe care companiile ar trebui să îi urmeze pentru a raporta ESG în mod adecvat:

1. Înțelegeți principiile ESG: Companiile ar trebui să se familiarizeze cu principiile ESG și să înțeleagă în mod clar implicațiile acestora pentru afacerea lor. Principiile ESG se referă la impactul mediului (E), aspectele sociale (S) și guvernanța (G) în activitatea unei companii.

2. Identificați indicatorii relevanți: Companiile ar trebui să identifice indicatorii ESG relevanți în funcție de industria și activitatea lor. Acești indicatori pot include emisiile de carbon, consumul de resurse naturale, gestionarea lanțului de aprovizionare, angajamentul față de diversitate și incluziune, relațiile cu comunitatea și altele.

3. Stabiliți obiective ESG: Companiile ar trebui să stabilească obiective ESG clare și măsurabile care să reflecte angajamentul lor față de sustenabilitate și responsabilitate socială. Aceste obiective ar trebui să fie aliniate cu valorile și strategia de afaceri a companiei.

4. Colectați și analizați datele ESG: Companiile trebuie să colecteze și să analizeze datele relevante pentru a evalua performanța lor ESG. Aceasta poate implica monitorizarea emisiilor de carbon, colectarea feedback-ului angajaților și analiza datelor privind diversitatea și incluziunea.

5. Raportați în mod transparent: Companiile ar trebui să raporteze în mod transparent rezultatele lor ESG și progresul făcut către obiectivele stabilite. Raportarea ar trebui să fie clară, concisă și ușor de înțeles pentru părțile interesate, inclusiv investitori, angajați, clienți și comunitatea în general.

6. Standardizarea raportării ESG: Companiile ar trebui să țină cont de standardele și orientările existente în materie de raportare ESG, cum ar fi cele dezvoltate de Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) sau Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Aceste standarde pot ajuta companiile să-și structureze raportarea și să asigure coerență și comparabilitate între diferite organizații.

7. Auditarea ESG: Companiile ar trebui să considere realizarea unui audit independent al performanței lor ESG. Aceasta poate contribui la asigurarea integrității raportărilor și la validarea măsurilor și obiectivelor ESG.

8. Îmbunătățire continuă: Raportarea ESG ar trebui să fie un proces dinamic și continuu. Companiile ar trebui să își revizuiască în mod regulat strategia și să-și ajusteze obiectivele și practicile ESG în funcție de evoluția contextului extern și intern.

Prin urmare, abordarea corectă a raportării ESG implică o înțelegere profundă a principiilor ESG, identificarea indicatorilor relevanți, stabilirea obiectivelor clare, colectarea și analizarea datelor, raportarea transparentă, respectarea standardelor, auditarea independentă și angajamentul față de îmbunătățirea continuă.

Facebook
LinkedIn

ROMANIAN ESG SUMMIT

ESG Media

CSR News

CSR Media

Cele mai recente

Te-ar putea interesa şi: