Logo ESG media

PARTENER
STRATEGIC

Siguranța maritimă: noi propuneri în sprijinul transportului maritim curat și modern

Facebook
LinkedIn

Comisia a prezentat astăzi cinci propuneri legislative de modernizare a normelor UE privind siguranța și durabilitatea maritimă și de prevenire a poluării apelor de către nave. Având în vedere că 75 % din comerțul exterior al UE se desfășoară pe cale maritimă, transportul maritim nu este doar artera unei economii globalizate, ci și un sprijin vital pentru insulele și regiunile maritime periferice și îndepărtate ale UE. Deși nivelul de siguranță maritimă în apele UE este în prezent foarte ridicat, cu puține decese și fără deversări majore recente de petrol, în fiecare an sunt raportate încă peste 2 000 de accidente și incidente maritime.

Propunerile vor oferi UE instrumente noi în sprijinul transportului maritim curat și modern. Acestea vor alinia normele UE la reglementările internaționale, asigurând condiții de concurență echitabile pentru sector, îmbunătățind în același timp punerea în aplicare și asigurarea respectării normelor prin digitalizare și printr-o cooperare sporită la nivelul UE. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) va juca un rol important în punerea în aplicare a noilor cerințe prin sprijinul pe care îl va oferi administrației statelor membre pentru a asigura respectarea noilor norme. O propunere separată prezintă modificări ale mandatului EMSA și include aceste noi atribuții.

Norme modernizate privind siguranța maritimă

Trei dintre cele cinci propuneri se axează pe modernizarea și îmbunătățirea normelor de siguranță maritimă. Acestea acordă o atenție deosebită controlului statului portului și investigațiilor privind accidentele maritime, consolidând aplicarea normelor pentru a reduce incidentele și accidentele, prevenind în cele din urmă pierderea de vieți omenești și poluarea mediului.

Pachetul de propuneri include:

  • Cerințe clare pentru inspecțiile statului de pavilion, pe baza normelor internaționale, precum și cursuri de formare specifice EMSA pentru administrațiile naționale pentru a consolida controalele pe care autoritățile statelor membre le exercită asupra flotelor lor. Aceasta va îmbunătăți siguranța maritimă și va reduce riscurile de poluare a mediului, asigurând faptul că statele de pavilion ale UE continuă să susțină servicii de transport maritim de înaltă calitate. Propunerea facilitează schimbul de informații între statele de pavilion cu privire la rezultatele inspecțiilor pe care le efectuează și la problemele de conformitate, în general. EMSA va sprijini această cooperare prin intermediul unui program revizuit de dezvoltare profesională și formare atât pentru inspectorii statului de pavilion.
  • Controlul statului portului va fi extins pentru a include norme internaționale suplimentare, cum ar fi noi convenții privind apa de balast și sedimentele și îndepărtarea epavelor. De asemenea, propunerea actualizează modul în care navele sunt vizate pentru inspecție, pentru a reflecta noile cerințe și va acorda, în cadrul stabilirii profilului de risc al navelor, mai multă importanță performanței legate de mediu și deficiențelor acestora. Alte modificări vor îmbunătăți în continuare capacitatea statelor membre de a detecta și corecta nerespectarea normelor de siguranță sau a normelor și standardelor de mediu și de prevenire a poluării.
  • Domeniul de aplicare al controlului statului portului și al investigării accidentelor va fi extins pentru navele de pescuit în cazul cărora persistă preocupări semnificative în materie de siguranță. Statele membre pot alege să aplice controlul statului portului pentru navele de pescuit cu o lungime mai mare de 24 de metri care fac escală în porturile UE. În același timp, în cazul celor mai grave accidente în care sunt implicate nave de pescuit mai mici de 15 metri, statele membre ar trebui să le raporteze și să le verifice pentru a se putea trage învățăminte. Operațiunile de control al statului de pavilion și al statului portului vor fi digitalizate, iar adoptarea certificatelor electronice va fi încurajată. Acest lucru va fi posibil în special datorită sistemelor informatice și bazelor de date ale EMSA.
  • Organismele naționale de investigare a accidentelor vor primi sprijin suplimentar din partea EMSA. La cerere, va fi disponibil un grup de experți din diferite discipline, precum și instrumente și echipamente specializate.

Combaterea poluării cauzate de nave

Propunerile de astăzi vizează, de asemenea, prevenirea oricărui tip de deversare ilegală în mările europene, care este esențială pentru a reduce impactul activităților de transport maritim asupra mediului și pentru a conserva ecosistemul marin. Aceasta necesită ca deversările ilegale să fie detectate, încălcările să fie urmărite, iar autorii activităților ilegale să fie sancționați.

În acest scop, propunerea:

  • Aliniază normele UE la reglementările internaționale și extinde domeniul de aplicare pentru a acoperi o gamă mai largă de substanțe poluante. În plus față de deversările ilegale de petrol și de substanțe lichide nocive, care sunt vizate deja de normele existente, Comisia propune includerea și a deversărilor de substanțe dăunătoare transportate sub formă ambalată, a apelor uzate, a deșeurilor și a apelor uzate, precum și a reziduurilor din sistemele de curățare a gazelor de evacuare (scrubere).
  • Optimizează baza de date CleanSeaNet – baza de date a EMSA pentru supraveghere și schimb de informații și prevede obligații de partajare a informațiilor și de monitorizare din partea autorităților naționale responsabile cu detectarea și verificarea cazurilor potențiale de poluare. Sistemul consolidat va facilita punerea în aplicare în timp util, precum și cooperarea dintre statele membre în cazul incidentelor transfrontaliere de poluare cauzată de nave.
  • Stabilește un cadru juridic consolidat pentru sancțiuni și aplicarea acestora, permițând autorităților naționale să ia măsuri adecvate în cazul deversărilor ilegale și să impună sancțiuni, de exemplu amenzi. Propunerea prezintă criterii minime pentru aplicarea eficace a sancțiunilor administrative, cum ar fi gravitatea deversării, impactul acesteia asupra mediului sau soliditatea financiară a entității responsabile.

Mandatul reînnoit al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă

Propunerea actualizează mandatul EMSA pentru a reflecta mai bine rolul tot mai important pe care îl joacă agenția în multe domenii ale transportului maritim, inclusiv siguranța, prevenirea poluării și protecția mediului, acțiunile climatice, securitatea, supravegherea și gestionarea crizelor, precum și digitalizarea – inclusiv noile atribuții în materie de siguranță și durabilitate care decurg din acest pachet legislativ.

De exemplu, Comisia și statele membre se vor baza pe sprijinul EMSA atunci când va pune în aplicare Regulamentul FuelEU în domeniul maritim și vor extinde sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii la transportul maritim. De asemenea, agenția va continua să acorde asistență Comisiei și statelor membre în ceea ce privește supravegherea maritimă, reziliența în materie de securitate cibernetică și pregătirea pentru situații de criză și va juca un rol semnificativ în simplificarea raportării între statele membre prin utilizarea instrumentelor informatice, continuând, în același timp, să ofere formare profesională și să consolideze capacitățile administrațiilor statelor membre.

Etapele următoare

Propunerile vor fi acum examinate de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul procedurii legislative ordinare.

Facebook
LinkedIn

ROMANIAN ESG SUMMIT

ESG Media

CSR News

CSR Media

Cele mai recente

Te-ar putea interesa şi: